پایگاه مجازی دفتر اسناد رسمی 6 دلفان
"العبد یدبر والله یقدر "
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


لطیف فلاحی سردفتر اسناد رسمی شماره 6 نوراباد لرستان - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه قم با معدل 18.66 و دانشجوی رشته حقوق بین الملل

مدیر وبلاگ :لطیف فلاحی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
نظرسنجی
با مطالب ومحتوا وعناوین این وبلاگ تا چه حدی موافقید؟


1- با عنایت به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ضرورت تنظیم سند رسمی پس از هر تعویض پلاک و عدم دسترسی به مدارک تعویض پلاک های قبلی آیا بدون ملاحظه مدارک مذکور تنظیم سند از نام مالک اولیه بنام خریدار نخست و سپس از نام نفر اخیر به نام نفر بعدی بلامانع است ؟
مستفاد از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام دارندگان وسایل نقلیه موتوری به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال بعد از هر تعویض پلاک می باشد و چنانچه به هر دلیل مدارک تعویض پلاک ایادی  سابق در دسترس نباشد با احراز موضوع توسط سردفتر و رعایت ترتیب تنظیم اسناد رسمی به نفع خریداران و نهایتا به نفع دارنده پلاک بلامانع است . بدیهی است تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود . 
                                                                         

 دفتر اسناد رسمی شماره ..........
دراجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 47256 / 94 مورخ 25 / 03 / 94 رئیس گروه امور حقوقی  سازمان ثبت مورد تائید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر  گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلا ابلاغ می شود :
-    با توجه به رویه های مختلف دفاتر اسناد رسمی در محاسبه حق التحریر هر واحد انباری و پارکینگ در تنظیم تقسیم نامه علاوه بر واحدهای آپارتمانی ، چگونه است ؟
-    با توجه به تلقی هر یک از واحدهای آپارتمانی و انباری و پارکینگ به عنوان قطعه تفکیکی در صورتمجلس تفکیکی صادره از ادارات ثبت اسناد و املاک و اطلاق عبارت مندرج در فراز 6 بند ب بخشنامه شماره 89231 / 90 – 10 / 05 / 90 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در تنظیم تقسیم نامه و محاسبه حق التحریر هر یک از انباری و پارکینگ ها یک قطعه تفکیکی محسوب می گردند.


 

دفتر اسناد رسمی شماره .............
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 47256 / 94 مورخ 25 / 03 / 94 رئیس گروه امور حقوقی سازمان ثبت مورد تائید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلا ابلاغ می شود :
-الف – آیا تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی مجاز است ؟ ب – در صورت پاسخ مثبت ماخذ وصول حق الثبت تنظیم اینگونه اسناد چه مبلغی است ؟
الف – نظر به این که مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر این که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و همچنین با عنایت به ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ، بنابراین تنظیم و ثبت سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی مباینتی با موازین قانونی ندارد.
ب – با توجه به تبصره یک اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384 ، مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک به شرح بند ع ماده 1 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد ، ونظر به این که مطابق تبصره مرقوم مبنای وصول حق الثبت هنگام تنظیم سند انتقال املاک ارزش معاملاتی است و توجها به نظریه شماره 15953 / 220 مورخ 10 / 09 / 92 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم تکلیف دفاتر اسناد رسمی به کسب گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در تنظیم اسناد تعهد به بیع و قولنامه و همچنین مشروط بودن پرداخت وجه مورد تعهد به انتقال ملک تنظیم و ثبت اسناد تعهد به بیع با هر قید و شرط و مبلغ که صرفا مقدمه انتقال می باشد ، از لحاظ حقوق دولتی مشمول ماده 124 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.   

                                                                            

 

دفتر اسناد رسمی شماره .............
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 47256 / 94 مورخ 94/03/25 رئیس گروه امور حقوقی سازمان ثبت مورد تائید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلا ابلاغ می شود :
با توجه به اختلاف دفاتر اسناد رسمی در واریز 10% از حق التحریر گواهی امضاء در حال حاضر واریز مبلغ مذکور به حساب کانون سردفتران و دفتریاران ضروری است ؟
مطابق فراز یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند . همچنین با عنایت به دادنامه شماره 211 مورخ 86/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، پرداخت 10% حقوق مزبور به حساب بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران الزامی است .

                                                                      


دفتر اسناد رسمی شماره ..........
در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 47256 / 94 مورخ 94/03/25 رئیس گروه امور حقوقی سازمان ثبت مورد تائید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلا ابلاغ می شود :
آیا تنظیم سند اجاره املاک مشاع در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است ؟ آیا حضور مالک مشاعی برای امضای سند الزامی است ؟
به حکم صریح ماده 475 قانون مدنی ، اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک ، بنابراین تنظیم سند اجاره مال مشاع بدون حضور شریک ، مباینتی با موازین قانونی ندارد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه سی ام تیرماه سال 1394
شنبه سوم مردادماه سال 1394 ساعت 14 و 31 دقیقه و 25 ثانیه
با سلام ممنون از پاسختان آیا در این مورد مستندی هم وجود دارد؟
لطیف فلاحی سلام وعرض ادب واحترام : بخشنامه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور :دفاتر اسناد رسمی مكلفند در هنگام نقل و انتقال خودروهای بنزینی و گازوئیلی كارت هوشمند سوخت (حاوی مشخصات هویتی خودرو از جمله شماره موتور ، شاسی و بدنه) ‌را به عنوان یكی از مدارك خودرو به خریدار تحویل و مشخصات آن در سند تنظیمی اعم از قطعی ، وكالت و ... قید گردد.
در سامانه ثبت انی هم در حال حاضر فیلدی برای درج شماره کارت سوخت جانمایی شده که در همان محل شماره کارت سوخت قید ودرج می گردد اما چنانچه کارت سوخت نباشد نمی توان نبود کارت سوخت را دلیل بر عدم تنظیم سند دانست وقطعا باید قید نمود که کارت سوخت معیوب وخریدار از تبعات و..... مربوط به ان اگاه گردیده است .
از طرفی با توجه به بی اثر شدن ونقش فعلی کارت سوخت واین موضوع که تقریبا کارت سوخت در آینده "صرفا برای میزان مصارف سوخت در کشور کاربرد دارد این احتمال که چنین جانمایی حذف گردد وجود دارد .
پنجشنبه یکم مردادماه سال 1394 ساعت 09 و 50 دقیقه و 07 ثانیه
با سلام آیا برای تنظیم سند خودرو کپی و شماره کارت سوخت الزامی است چنانچه الزامی است با تعهد خریدار مبنی بر اینکه ادعایی در این خصوص ندارد میتوان تنظیم سند نمود؟
لطیف فلاحی سلام دوست وهمکار عزیز
تعیین تکلیف کارت سوخت الزامی است از ان جهت که تحویل خریدار شده است یا خیر ؟چنانچه کارت سوخت باشد وتحویل خریدار گردد بالتبع قید شماره ان در سند تنظیمی لازم لکن بنظر الزامی به نگهداری تصویر ان نیست .
با فرض عدم وجود کارت سوخت ومعیوب بودن ویا مفقود شدن ان بدون قید شماره کارت سوخت در سند تنظیم سند وتوضیح در این خصوص "تنظیم سند بلامانع است .

پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات